Дата на
последно обновяване:
19-May-2012 14:53

Design from @kela

 

Дейности

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

 • Акушерство и гинекология

Абдоминална ехография
Трансвагинална ехография
Ехография на млечна жлеза
Колпоскопия
Консултация с хирург-мамолог

 1. Гастроентерология
 2. Ултразвукова диагностика на коремни органиРектороманоскопия
 3. Кожни и венерически болести
 4. Ендокринология и болести на обмяната
 5. Ултразвукова диагностика на щитовидната жлеза Измерване на костна плътност

 6. Кардиология
 7. Ехокардиография Сърдечно-съдов тест с натоварване EКГ Холтер мониториране Непрекъснат 24-часов запис на АН
 8. Нервни болести
Доплерова сонография
 • Нефрология
Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
 • Медицинска онкология
 • Ортопедия и травматология
 • Ехографско изследване на стави при деца Диагностична и терапевтична пункция на стави
  • УНГ болести
  • Очни болести


  • Детски болести
  • Психиатрия
  • Пневмология и фтизиатрия
  • Клинична алергология
  • Урология
  Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система Диагностична уретроцистоскопия
  • Хирургия
  • Съдова хирургия
  Доплерова сонография на периферни съдовe


МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

 1. Образна диагностика
 2. Конвенционелен рентген Мамография Ултразвукова диагностика
 3. Клиниколабораторни изследвания
 4. Хематологични изследвания Кръвосъсирване и фибринолиза Клинично-химични изследвания Хормони Туморни маркери
 5. Микробиологични изследвания
 6. Цитологични и хистобиопсични изследвания
 7. Вирусологични изследвания

 8. БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 9. Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

 1. Хирургични намеси с малък и среден обем на сложност, трансуретрални резекции на простата
|специалисти|дейности|лични лекари|контакти|за нас|връзка с нас|