Дата на
последно обновяване:
9-Юни-2015

Design from @kela

 
Първична медицинска помощ 
Специализирана извънболнична медицинска помощ
Медикодиагностична дейност
Стационар с легла за краткосрочно наблюдениe
Квалифицирани специалисти с етично поведение.
Съвременна материално-тихническа база
Използване на нови технологии 
Условия за постигане на отлично качество в обслужването
|специалисти|дейности|лични лекари|контакти|за нас|връзка с нас|